Medya – URAL Telekom

Category: Media

toplumsal-cinsiyet-esitligi
MediaCompany Studies
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Farkındayız

Cinsiyet eşitliği yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli bir temeldir.

Ural Telekom olarak 2021 yılında çalışmalarını başlattığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımız (GEP), 2021 itibarıyla uygulamaya geçmektedir. Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Ural Telekom’un etik ilkelerini; kadınların eğitime, ekonomik fırsatlara ve üretken girdilere erkeklerle aynı düzeyde erişebilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.

More…

Kente Önem Katanlar Ödülü. URAL Telekom
Media
Kente Önem Katanlar Ödülü.

Kente Önem Katanlar Ödülü.
Yapay Zeka Destekli Göz Tarama Sistemi Projemiz olan EyeCheckup “Bilim” alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kente Önem Katanlar Ödülü’ne layık görüldü. Ural Telekom ailesi olarak teşekkür ederiz.

#antalyaticaretvesanayiodası #kenteönemkatanlar

About us

Since 2000, our team has been developing public service systems, critical air-traffic control (ATC) systems, as well as high scale web and mobile applications with millions of users. URAL Telekom develops medical and telecommunications systems, provides software performance and legacy software migration consultancy services.
en_US