toplumsal-cinsiyet-esitligi
MediaCompany Studies

Cinsiyet eşitliği yalnızca temel bir insan hakkı değil, aynı zamanda barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için gerekli bir temeldir.

Ural Telekom olarak 2021 yılında çalışmalarını başlattığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımız (GEP), 2021 itibarıyla uygulamaya geçmektedir. Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Ural Telekom’un etik ilkelerini; kadınların eğitime, ekonomik fırsatlara ve üretken girdilere erkeklerle aynı düzeyde erişebilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Ural Telekom, işe alım, çalışanlara sağlanan olanaklar ve terfi imkanları konularında çalışanlarına fırsat eşitliği tanımakta, bunu da kural ve politikalar ile güvence altına almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal duruşu iş hayatının tüm noktalarında yansıtmak için Kurumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Çalışanlarda cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın sağlanması için çalışanlara periyodik olarak Cinsiyet Eşitliği bilgilendirme sunumları yapılmakta, işe alım dokümanlarında da bu hususa yer verilmektedir.