Yapay Zekanın gücünü keşfedin.

Bizi seçmeniz için birkaç neden


Migration

Tecrübeli ekibimiz geçiş sürecinizde riskleri azaltmak için hep yanınızda. Projeyi yeniden yazmak çok risklidir: zamanında Microsoft ve Netscape gibi dünya devleri bu hataya düşerek başarısız olmuş örneklerden sadece bazılarıdır. Projenin sıfırdan yazılması başlı başına büyük bir maliyet iken, bu yeni yazılımın hatasız hale gelmesi, doğru çalışmaya başlaması daha da büyük maliyettir. Eski yazılımın hor görülen kodların içerisinde çok fazla tecrübe ve üstesinden gelinmiş özel durumlar yatmaktadır, bu bilgi birikimini yeni yazılıma aktarmak genelde mümkün olmamaktadır.

Performans

Müşterinin elinde mevcut yazılım ve donanımın maksimum kapasitesinin kullanılması ve olası performans sorunlarının sistemin tasarım aşamasından itibaren önlenmesi. Mevcut ve planlanan bilgi akışları ve sistem yapısı incelenip olası darboğazların ve performans bozucu örüntülerin tespit edilmesi. Örüntülerin ve eşzamanlı programlama sorunlarının baştan tespit edilmesi kritiktir çünkü sahada veya laboratuar ortamında bu tür arızaların yakalanması çok zordur.

Optimizasyon

Analitik modelleme yöntemleri ve ayrık olay simülasyonu sayesinde performans tahmini ve sebep-sonuç analizi konusunda uzun yıllara dayanan tecrübemiz vardır. Bu yöntemler bilgisayar sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve tıbbi analiz sistemlerine uygulanıp başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Milyonlarca kullanıcısı olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, mevcut sistemlerin yüksek kapasite için ölçeklenmesi konusunda tecrübeli ekibimiz bulut mimarisi veya on-premise sunucular için uygun sistem tasarım çalışmaları yürütmektedir.


SERTİFİKALARIMIZ


Güncel Gönderiler


Scroll to Top